Tuyển dụng

Cần tuyển LĐPT

Công việc: vận hành máy dệt vớ (cty đào tạo)

Lương: 5-7tr/1 tháng